Historie

Landdagen i Kiel er Slesvig-Holstens delstatsparlament. Den første demokratisk valgte landdag blev konstitueret i 1947. 

København-Bonn erklæringerne fra 1955 har ført til, at partiet er fritaget for 5%-spærregrænsen ved landdags- og forbundsdagsvalg. Dog skal SSW til valgene opnå mindst så mange stemmer som det sidste (og "billigste") mandat koster. Der er normalt 75 mandater i landdagen, og typisk har SSW skullet nå op på ca. 20.000 stemmer for at få et landdagsmandat. SSW har ikke opstillet til forbundsdagsvalgene siden 1965, og har hidtil aldrig deltaget i valg til Europaparlamentet.

Det danske mindretal har været uafbrudt repræsenteret i landdagen siden 1947 med en kort afbrydelse fra 1954-58. Fra 1971 til 1996 har Karl Otto Meyer ene mand repræsenteret SSW i landdagen.

Karl Otto Meyer des SSW hält eine Rede hinter einem Podest.

Ved landdagsvalget i 2012 fik SSW 4,6 procent af stemmerne og deltog for første gang i sin historie i en regeringsdannelse i Slesvig-Holsten. 
Tidligere mangeårige landdagsmedlem Anke Spoorendonk blev af regeringschef Torsten Albig udnævnt til minister for justits, kultur og Europa. 

Mindretalspartiets landdagsgruppe består af Lars Harms, Jette Waldinger-Thiering og Flemming Meyer.