SSW i landdagen

Det danske mindretal i Slesvig-Holsten har et eget politisk parti, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), der også varetager de nationale friseres interesser. Partiet står for en politik, der er tæt knyttet til den samfundsmæssige og politiske udvikling i Norden. 

SSW vil på dette grundlag give politikken i Slesvig-Holsten nye impulser - bl. a. i arbejdsmarkeds-, social-, uddannelses- og energipolitikken. SSW står for en decentral politik, som den praktiseres i de nordiske lande: Politiske beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt, og borgerne skal have mulighed for at tage indflydelse på disse beslutninger.

Mindretalspartiet er i indeværende 19. valgperiode repræsenteret i landdagen ved Lars Harms, Jette Waldinger-Thiering og Flemming Meyer. 

Flemming Meyer, Jette Waldinger-Thiering und Lars Harms.
SSWs landdagsmedlemmer (f.v.): Flemming Meyer, Jette Waldinger-Thiering og Lars Harms. (Foto: Dittrich/SSW)

Ved landdagsvalget i 2017 fik SSW 3,4 procent af stemmerne og kunne derved holde fast i sine tre landdagsmandater. Disse varetages af friseren Lars Harms, Flemming Meyer fra Skovlund og Jette Waldinger-Thiering fra Egernførde. 

SSW er en stærk politisk faktor på kommunalt plan i Sydslesvig. I landets nordlige kommuner opnår partiet delvist over 20 % af stemmerne til amtsråds- og kommunerådsvalg. Ved det sidste valg til amts- og kommunerådene i maj 2008 vandt SSWs kommunalpolitikere.

Med et medlemstal på nær 3.600 medlemmer er SSW det tredjestørste parti i Slesvig-Holsten.