Präsemadiiling · Flemming Meyer (2009–2020) · 31.12.2020 Nytårshilsen fra det danske mindretal

ved landsformand Flemming Meyer (SSW)

Kære landsmænd,
i slutningen af et begivenhedsrigt, men godt nok vanskeligt år er det for mig en glæde, at komme med en nytårshilsen fra det danske mindretal til det danske folk. 

Året 2020 startede med store forventninger hos os i det dansk-tyske grænseland.
Vi ville festligholde og markere 100 året for folkeafstemningen, for Sønderjyllands genforening og for grænsedragningen i 1920. 

Nord for grænsen handlede det især om genforeningsglæden. Syd for grænsen ville vi markere de gode forhold, vi gennem 100 år som mindretal har opnået i grænselandet. Vi ville festligholde, at vi nu er anerkendt som ligeberettigede borgere og at det dansk-tyske grænseland har udviklet sig til et kulturelt mangfoldigt samfund, hvor forskellige folkeslag lever fredeligt sammen.  

Som brobygger har vi i mindretallet været med til at skabe disse gode forhold mellem Danmark og Tyskland og været med til at præge udviklingen af samfundet syd for grænsen. Vores indsats har igennem årtierne været præget af dansk demokratiforståelse, dansk velfærdssamfund og dansk socialpolitik. Men også af danske værdier som lune, hjertelighed, medmenneskelighed og frisind. Disse værdier holder vi stadigvæk i hævd og dem skal vi i fællesskab værne om. Men husk, forudsætningen for at kunne værne om sine værdier, er at man gør sig disse værdier bevidst.

Året startede fint med mange arrangementer om 100-året for genforeningen og arrangementer i forbindelse med det dansk-tyske kulturelle venskabsår, som 2020 er blevet udråbt til. Men så kom corona-pandemien og følgerne var ligeledes i grænselandet dramatiske. Næsten alle planlagte arrangementer blev aflyst. Dronning Margrethes besøg på Dybbøl Banke som i juni skulle markere højdepunktet af festligheder var blandt de aflyste begivenheder. Vi i mindretallet er derfor stadigvæk meget taknemlig for at hendes majestæt besøgte os i Sydslesvig i efteråret 2019. Det besøg vil vi aldrig glemme.


Taknemmelig er vi også fordi genforeningsåret trods alt satte fokus på forholdene i grænselandet igennem TV-serier, bøger og fjernsynsdebatter om grænsedragningen i 1920. Det gjorde, at vi bestemt ikke følte os glemt og vi håber, at mange danskere på den baggrund har fået et positivt syn på det danske mindretal og udviklingen af det danske-tyske forhold.

Et vigtigt element af den positive udvikling i vores hjemstavn er at mindretallet med SSW som parti er en integrereret del af samfundet, der tager politisk ansvar i kommunerne og i landet Slesvig-Holsten, hvor vi endda i en valgperiode var med i landsregeringen. I 2020 er vi gået endnu et skridt videre og har besluttet, at mindretalspartiet SSW for første gang siden 1961 igen skal deltage i forbundsdagsvalget næste år. Også i Berlin vil vi med vores erfaringer fra det dansk-tyske grænseland og Skandinavien bidrage til en positiv politisk udvikling. 

Ja, corona-pandemien har tynget os og er stadig en alvorlig udfordring for vort samfund både i Tyskland, i Danmark og hele verden. Jeg er dog optimistisk og tror på, at vi i fællesskab med den rette ånd og opførsel kan besejre smitten. Vaccinen er på vej og det er op til os at udvise solidaritet med risikogrupperne i vort samfund. 

Det danske mindretal er i en solid position og er godt rustet til de kommende udfordringer. Derfor ser jeg fortrøstningsfuld og positiv på det nye år 2021. Alt dette ville ikke have været muligt, hvis ikke det danske mindretal blev understøttet af Danmark og danskerne. Jeg vil her endnu engang takke for den hjælp og den støtte vi får af det danske folk. Uden den ville vi som mindretal ikke kunne leve en så dansk hverdag i Sydslesvig, som vi kan i dag. Det skal i have tak for. 

Jeg siger dog tak med oprejst pande, thi jeg mener, at det arbejde vi som dansk mindretal yder syd for grænsen er et stykke arbejde til gavn for det danske folk. Tak for hjælpen og godt nytår til jer alle sammen.

Weitere Artikel

Präsemadiiling · Flemming Meyer (2009–2020) · 11.01.2021 Wir dürfen die Grenzpendler nicht im Stich lassen!

Zur Situation der Grenzpendler nach den Corona-Verschärfungen an der dänischen Grenze nehmen der SSW-Landesvorsitzende Flemming Meyer und MdL Jette Waldinger-Thiering Stellung:

Weiterlesen

Präsemadiiling · Flemming Meyer (2009–2020) · 10.12.2020 Negative Entscheidung des Kreistages in Schleswig-Flensburg zur Schülerbeförderung der dänischen Minderheit ist Diskrimination!

Mit großem Unverständnis reagierte der SSW-Landesvorsitzende Flemming Meyer auf die Entscheidung des Kreistages in Schleswig-Flensburg in 2021 keinen Zuschuss mehr für die Schülerbeförderung der dänischen Minderheit zu geben.

Weiterlesen

Präsemadiiling · Flemming Meyer (2009–2020) · 31.07.2020 Mange tak und auf Wiedersehen

Weiterlesen