Vores deputerede Lars Harms

Friseren Lars Harms har i Landdagen engageret sig for sin nordfrisiske hjemstavn siden marts 2000. Økonomen Harms vil gerne udnytte regionens økonomiske potentiale bedre. Som tidligere leder af turistinformationen i Heide lægger han særlig vægt på, at turismen har gode betingelser.

Lars Harms har blandt andet sørget for, at Slesvig-Holsten har fået en lov om overenskomstmæssig aflønning, der beskytter regionale virksomheder og arbejdspladser mod urimelig konkurrence.

Denne lov ("Tariftreuegesetz") betyder, at delstaten Slesvig-Holsten kun kan uddelegere offentlige opgaver til virksomheder, der holder sig til overenskomsterne. Flere kommuner har allerede frivilligt tilsluttet sig denne ordning. 

Lars Harms er også manden bag Frisisk-loven, der fremmer den tysk-frisiske tosprogethed i Nordfrisland.

Lars Harms er den første repræsentant for dette slesvig-holstenske mindretalssprog i Landdagen siden SSW-landdagsmedlem Berthold Bahnsens død i 1971.

Vigtigste politiske tiltag

Lars Harms har blandt andet sørget for, at Slesvig-Holsten har fået en lov om overenskomstmæssig aflønning, der beskytter regionale virksomheder og arbejdspladser mod urimelig konkurrence.

Denne lov ("Tariftreuegesetz") betyder, at delstaten Slesvig-Holsten kun kan uddelegere offentlige opgaver til virksomheder, der holder sig til overenskomsterne. Flere kommuner har allerede frivilligt tilsluttet sig denne ordning. 

Lars Harms er også manden bag Frisisk-loven, der fremmer den tysk-frisiske tosprogethed i Nordfrisland.

Lars Harms er den første repræsentant for dette slesvig-holstenske mindretalssprog i Landdagen siden SSW-landdagsmedlem Berthold Bahnsens død i 1971.

Vita

 • Født den 8.11.1964 i Husum og har seks børn
 • 1971-1983 skolegang i Husum, derefter værnepligtig
 • 1985-1989 Uddannet som driftsøkonom i Kiel og Koblenz
 • 1989-2000 Leder af turist-informationen i Heide (Holsten)
 • 1998-2000 Formand for SSWs gruppe i den nordfrisiske kredsdag
 • 1998-2007 medlem af kommunerådet i Koldenbüttel
 • SSW-amtsformand i Nordfrisland
 • Medlem af bestyrelsen for Friiske Foriining.
 • Medlem af Friiske Foriining, foreningen Nordfriisk Instituut, den frisiske ungdomsforening Rökefloose, Sydslesvigsk Forening, det slesvig-holstenske flygtningenævn og af foreningen Agenda 21 i Koldenbüttel.
 • Siden 2000 medlem af Den slesvig-holstenske Landdag
 • Siden 2012 formand for SSWs landdagsgruppe