Rede · Flemming Meyer (2009–2020) · 14.09.2002 Bericht der Landtagsabgeordneten auf dem SSW-Parteitag 2

Økonomien er fortsat det tungeste emne for landdagsgruppen. Allerede da skattevurderingen i maj i år blev offentliggjort, var det klart at Slesvig-Holsten ikke ville få de skatteindtægter i 2003 som man havde forventet. Det betød at der i indeværende skatteår skulle skaffes dækning for et ”skattehul” på 155 mio. € og at der mangler et næsten lige så stort beløb i finansloven for 2003. Som følge heraf besluttede landsregeringen i juni at lave en foreløbig ”Haushaltssperre”. Finansministeren lukkede pengekassen i og gav kun i begrænset omfang tilladelse til at lukke den op igen.

På første landdagsmøde efter sommerpausen var behandlingen af finansloven for 2003 det vigtigste emne. Overordnet set bærer dette finanslovsforslag præg af at landet kommer stadig tættere på den økonomiske afgrund. Når man samtidig tager i betragtning at over 85 % af budgettet er bundet til faste udgifter som der praktisk taget ikke kan ændres på, så skal der mere til end traditionel finanspolitik, hvis man vil gøre sig håb om engang at få rettet op på denne situation.

Vi har især brug for en mere retfærdig fordeling af skatteindtægterne forbundet og delstaterne imellem. Vi må styrke delstaternes og ikke mindst kommunernes indtægter.

Die massiven Steuereinbrüche erklären sich nicht nur aus der schlechten konjunkturellen Lage, sondern sind auch eine Folge der Steuerreform der Bundesregierung aus dem Jahre 1999. Wenn beispielsweise die Körperschaftssteuer in Deutschland - die hauptsächlich den Ländern und Kommunen zugute kommt - durch die Steuerreform von 2000 mit 23 Mia. DM auf heute nahezu Null sinkt, dann ist das eine eklatante Fehlentwicklung. Hier muss etwas passieren. Wir haben daher eine Bundesratsinitiative zur Änderung der Steuerreform gefordert. Finanzminister Möller hat dies selbst öffentlich angekündigt. Nach dem Worten müssen nun endlich Taten folgen.

For det andet har vi brug for at forbedre landets indtægter. Allerede ved finanslovsforhandlingerne i 2002 foreslog vi at vore skatteforvaltninger fik forbedret deres personalesituation. Kun derved vil de have mulighed for at tage kampen op mod diverse former for skattesnyd. Forslaget støttes ikke mindst af Landesrechnungshof, som i flere stillingtagender har udtalt at landet ville få millionbeløb ud af at øge personalet i skatteforvaltningen.

For det tredje må de sociale udgifter som i høj grad tynger landets og kommunernes budgetter endelig nedbringes. Overordnet set er den eneste løsning en ny arbejdsmarkedspolitik der reducerer landets alt for høje arbejdsløshed. Om forslagene fra den såkaldte ”Hartz-Kommission” virkelig peger et så stort stykke fremad som mange eksperter mener, er det nok for tidligt at sige noget fornunftigt om. Men det er klart at vi har brug for en en moderne og effektiv arbejdsforvaltning, hvis en ny arbejdsmarkspolitik skal virke.

Der SSW setzt sich schon seit Jahren für eine aktive Arbeitsmarktpolitik nach skandinavischem Vorbild ein. Nach und nach sieht es so aus, als passiert endlich auch bei uns etwas in diese Richtung. Es kommt spät, aber immer noch nicht zu spät. Alle Parteien sind sich einig: Die Arbeitsämter müssen moderner und effektiver arbeiten. Weniger verwalten und mehr vermitteln sind hier die Schlagworte. Wir hoffen, dass nach der Bundestagswahl endlich entscheidende Schritte in diese Richtung unternommen werden.

Set med mindretalspolitiske briller kan vi notere os at finanslovsforslaget for 2003 forudser et uændret tilskud til det danske mindretals og frisernes kulturarbejde. Dog er Fælleslandboforeningen ramt af en nedskæring på 5 % som vi i de kommende forhandlinger vil arbejde på at få ændret. Landdagsgruppen fremhævede i en første reaktion på regeringens udspil at budgetudkastet efter vores mening er udtryk for at landsregeringen har lært noget efter de meget vanskelige forhandlinger sidste år. Den har åbenbart erkendt at mindretalspolitik har en særlig kvalitet og at det også må gælde i økonomisk vanskelige tider. Det er positivt, taget i betragtning at det i de seneste år har været parlamentet der har forsøgt at rette op på den voksende ubalance. Vi bør dog ikke glemme at vi ved at holde status quo uden hensyn til løn- og prisstigninger reelt stadig er udsat for nedskæringer

Natürlich ist es erfreulich, dass die Landesregierung aus den negativen Erfahrungen bei den letzten Haushaltsberatungen gelernt hat und 2003 keine Einsparungen bei den Organisationen der Minderheiten vornehmen will. Damit hat die Landesregierung dem hohen Stellenwert der Minderheitenpolitik in Schleswig-Holstein Rechnung getragen. Der SSW hofft, dass nun endgültig eine Trendwende bei der Gleichstellung für die Minderheiten eintritt.

I det sidste års tid har spørgsmålet om vilkårene for ældreplejen fyldt meget i den offentlige debat i Slesvig-Holsten og dermed også i landdagen. En stor borgerbevægelse har arbejdet på at få kravet om ”eine menschenwürdige Pflege” formuleret i delstatens forfatning. SSV indtager traditionelt en restriktiv holdning, når det drejer sig om ændringer i den slesvig-holstenske landsforfatning. Vi har den overbevisning at det vil skade mere end gavne, hvis landsforfatningen får karakter af at være et udsalgkatalog. Vi har dog støttet dette initiativ, fordi det er klart defineret og har stor symbolværdi for mange mennesker. Desuden blev det fremsat sammen med et imponerende antal underskrifter, der tydede på at en tilsvarende folkeafsteming ville have haft sucses. Det har vi respekteret. Mere væsentlig for os er det dog at lovgivningen ændres og at kravene omsættes der, hvor de skal omsættes - nemlig i plejehjemmene og i ældreplejen som helhed.

Eine Verfassung soll kein Poesiealbum sein, in das jeder einen schönen Spruch und gute Wünsche schreiben darf. Eine Verfassung muss Prioritäten setzen und der SSW ist immer sehr vorsichtig mit Verfassungsänderungen umgegangen. Aber wir erkennen an, dass es eine deutliche außerparlamentarische Bekundung dafür gibt, die menschenwürdige Pflege in die Landesverfassung aufzunehmen. Wir respektieren das offensichtlich eine Mehrheit in der Bevölkerung den Wunsch hat, den Anspruch auf eine menschenwürdige Pflege in der Verfassung des Landes und dem Landespflegegesetz festzuschreiben. Deshalb waren wir der Meinung, dass der Landtag dem folgen soll. Leider scheiterte die Initiative am Widerstand von Teilen der CDU und FDP.

I landdagsdebatten gjorde vi det dog samtidig klart - også ved at stille et andragende herom - at for os har det stadig førsteprioritet at få optaget Sinti og Roma i delstatens forfatning som det tredje af de nationale mindretal der er hjemmehørende i Slesvig-Holsten. Regerings-partierne støttede SSV’s forslag, og det betyder at vi endnu i indeværende valgperiode gør et nyt forsøg på at få opfyldt denne målsætning.

Jeg vil gerne fremhæve at det for os er et vigtigt punkt, at holde kontakten til vore kommunalpolitikere i kommuner og amter. Jeg vil gerne sige tak til alle de SSWere, der har hjulpet landdagsgruppen med at formulere et eget lovforslag til ændringen af kommunalforfatningen.
Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit im Landtag war die Fertigstellung der neuen Gemeinde- und Kreisordnung. Hier waren wir vom SSW in einer besonderen Rolle, weil wir schon 1996 mit der Reform unzufrieden waren. Damals entschied sich der Landtag für eine Reform der Kommunalverfassung, die zuerst erst den Verwaltungsleiter stärkte, aber die Stellung der Kommunalpolitiker schwächte. Karl Otto hat sich damals besonders gegen die Einführung der Direktwahl der Bürgermeister und Ländräte engagiert.

Leider sind auch diesmal die zentralen Forderungen des SSW an eine neue Kommunalverfassung nicht erfüllt worden. Wer wirklich etwas für eine bürgernahe Demokratie tun will, wer Menschen zu kommunalpolitischen Engagement motivieren will, muss mehr tun: die direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger ausbauen, Transparenz von Politik und Verwaltung herstellen, kleinen Parteien oder Wählergruppen eine Chance geben und vor allem das politische Ehrenamt stärken. Die jetzt beschlossene Änderung der Kommunalverfassung ist der Versuch einen Schwerkranken mit einem Pflaster zu heilen. Deshalb konnte der SSW dem Gesetzentwurf auch nicht zustimmen.

Landdagsgruppen er glad for at det også i det forløbne år atter er lykkedes at invitere til debat- og informationsmøder i samarbejde med landsforbundet. Således har vi i marts haft en god paneldiskussion om arbejdsmarkedspolitik i Slesvig-Holsten og i Danmark - med udgangspunkt i de ændringer der sker i arbejdsforvaltningen i Tyskland.

For det kommende år planlægger vi en række møder, hvor vi præsenterer delstatens forskellige kommiterede. Vi starter den 31. oktober med et arrangement med landets ”kommitterede for flygtlinge og asylansøgere”, ”Flüchtlingsbeauftragter”, hvor der også vil blive holdt et foredrag om islam. Den 2. december kommer den kommitterede for datasikkerhed, ”Datenschutzbeauftragter”, der vil præsentere sit arbejde og fortælle noget om internet-sikkerhed. I løbet af næste år vil i så kunne stifte bekendtskab med de kommitterede for mindretal, handicappede, børn & unge samt med ombudskvinden. Vi håber selvfølgelig at mange vil tage imod disse tilbud.

Sidst men ikke mindst har vi i samrådet taget intiativ til at invitere landdagen til mindretallet i maj måned, så de selv kunne se, hvad de hvert år bevilliger penge til. Vi var i alt 12 landdagsmedlemmer ved dette åbenthus-arrangement og kollegerne var meget åbne og interesserede. Vi betragter dette som en succes og vil gerne gentage arrangementet i 2004. Der skal lyde en stor tak fra landdagsgruppen til samrådet for godt samarbejde omkring dette og så meget andet i løbet af det sidste år.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · Flemming Meyer (2009–2020) · 11.01.2021 Wir dürfen die Grenzpendler nicht im Stich lassen!

Zur Situation der Grenzpendler nach den Corona-Verschärfungen an der dänischen Grenze nehmen der SSW-Landesvorsitzende Flemming Meyer und MdL Jette Waldinger-Thiering Stellung:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Flemming Meyer (2009–2020) · 10.12.2020 Negative Entscheidung des Kreistages in Schleswig-Flensburg zur Schülerbeförderung der dänischen Minderheit ist Diskrimination!

Mit großem Unverständnis reagierte der SSW-Landesvorsitzende Flemming Meyer auf die Entscheidung des Kreistages in Schleswig-Flensburg in 2021 keinen Zuschuss mehr für die Schülerbeförderung der dänischen Minderheit zu geben.

Weiterlesen

Pressemitteilung · Flemming Meyer (2009–2020) · 31.07.2020 Mange tak und auf Wiedersehen

Weiterlesen