Pressemitteilung · Flemming Meyer · 01.02.2016 Fælles dansk-tysk banegård en gevinst for hele grænseregionen

Flensborg Kommune har i dag fremlagt en rapport om en mulig udvidelse af banegården i Flensborg-bydelen Weiche (Sporskifte) til en fælles dansk-tysk banegård. Hertil siger SSWs trafikpolitiske ordfører i Den slesvig-holstenske Landdag, Flemming Meyer:

En udvidelse af banegården Weiche til en dansk-tysk fjerntogstation ville være et kæmpe udviklingsperspektiv for hele grænselandet. 

En fælles togstation ville ikke blot sikre adgang til fjerntrafikken på begge sider af grænsen, men også åbne muligheder for forbedring og udvidelse af den eksisterende togtrafik. Heriblandt den tiltrængte forbedring af strækningen Aarhus-Hamborg. 

Der er fortsat lang vej, til en fælles banegård og mulige forbedringer kan blive en realitet. Det kræver ikke blot penge, men også, at de danske og tyske togselskaber hopper med på vognen. Rapporten er dog et godt grundlag, som vores partnere nord og syd for grænsen kan arbejde videre og hverve fornødne investeringsmidler på.  

Vi i SSW er overbevist om, at en dansk-tysk banegård er en kæmpe udviklingschance for hele vores fælles grænseregion. Vi vil derfor presse på for, at grænsebanegården kommer højt op på dagsordenen i landdagen og i landsregeringen i Kiel. 

Weitere Artikel

Rede · Flemming Meyer · 13.12.2019 Keine einzige Kita in Schleswig-Holstein bietet „Original Play“ an

Dieser Antrag ist völlig überflüssig

Weiterlesen

Rede · Flemming Meyer · 13.12.2019 Flächendeckend muss das Zauberwort sein

5G-Standard einführen - aber bestehende Netze nicht vergessen!

Weiterlesen

Rede · Flemming Meyer · 12.12.2019 Stationäre Versorgung ist Teil der Daseinsvorsorge

Wir müssen endlich zu einem bedarfsgerechten und auskömmlichen Finanzierungssystem kommen, das auch Bereiche wie die Geburtshilfe oder die Pädiatrie entsprechend absichert.

Weiterlesen