Pressemitteilung · 11.03.2008 Karl Otto Meyer fylder 80 år


På søndag, den 16. marts, fylder Karl Otto Meyer 80 år. Som landdagsmedlem fra 1971 til 1996 og som partiformand fra 1960 til 1975 har Meyer om nogen præget Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) gennem mere end tre et halvt årtier.

„Karl Ottos ligefremme, varme og retlinede måde at være på er stadig legendarisk i hele Slesvig-Holsten. Han bliver med rette regnet for en af de store personligheder i delstatens politiske historie. Hans klare mæle, hans konsekvente politik og hans nordiske demokratiforståelse præger SSW den dag i dag og er fortsat målestokken for os som hans efterfølgere,“ siger formanden for SSWs landdagsgruppe, Anke Spoorendonk.

„Karl Otto har i de 25 år, han repræsenterede SSW i Den slesvig-holstenske Landdag, ikke kun efterladt sit fingeraftryk på den parlamentariske kultur i Slesvig-Holsten, han har også opnået konkrete resultater for mindretallet og for Sydslesvig som helhed. Det er hans fortjeneste, at vi i dag på mange områder har opnået økonomisk ligestilling for de danske skolebørn i Sydslesvig og at regionen fik en særlig egnsudviklingsstøtte fra delstatsregeringen. Vi er mange mennesker både indenfor og udenfor mindretallet der skylder Karl Otto en stor tak for hans virke“, mener efterfølgeren, der overtog Meyers stol i Landdagen i 1996.

”Der er al mulig grund til at minde om, at det danske mindretal ikke var det, det er i dag, hvis ikke Karl Otto havde smøget ærmerne op og hentet SSW ud af bølgeldalen i 1970erne. Dermed har han lagt fundamentet for, at mindretallet i dag er en politisk og kulturel faktor i Slesvig-Holsten, som ingen kan komme uden om. Karl Otto brugte sin stemme til fremføre vores sag i en tid, hvor det politiske klima bestemt ikke var mindretalsvenligt. Det skulle der råstyrke og mod til. Det bør vi om noget takke ham for på en dag som denne,” siger Anke Spoorendonk.


I anledning af fødselsdagen inviterer Karl Otto Meyer til reception i restaurant ”Utspann” i Skovlund (Schafflund) den 16. marts kl. 10.00 Uhr.

Du kan finde portrætfotos af Karl Otto Meyer i vores presseservice på hjemmesiden www.ssw.de


Vita

Karl Otto Meyer blev født den 16.03.1928 i Sünderup ved Flensborg og var elev på Duborg Skolen i Flensborg. Under 2. Verdenskrig blev han som skolelev indkaldt som soldat i den tyske hær. I 1944 flygtede han til Danmark og var aktiv i modstandsbevægelsen på Fyn. Efter krigen blev Meyer uddannet til lærer på seminariet i Skårup på Fyn og underviste sidenhen på den danske skole i Husum, der ligger på den sydslesvigske vestkyst. I 1952 fik han af delstatsregeringen pålagt et undervisningsforbud, fordi han offentligt havde udtalt sig mod genoprustningen af Tyskland og oprettelsen af det tyske forbundsværn, hvorved den tyske afmilitarisering efter anden verdenskrig blev bragt til ophør. Forbudet blev ophævet fire år senere, men da havde Karl Otto Meyer allerede søgt nye græsgange som journalist på „Flensborg Avis“. Fra 1963 til 1986 var han chefredaktør for det danske dagblad i Sydslesvig.


I 1960 blev Karl Otto Meyer valgt til formand for SSW, et hverv han varetog i 15 år. Han prægede partiet blandt andet gennem et nyt partiprogram i 1966, der lagde hovedvægten på SSWs rolle som mindretalsparti og samtidig brugte det danske og de andre nordiske samfund som forbilleder for løsningen af samfundsproblemer.

Efter landdagsmedlem Berthold Bahnsens død 1971 overtog Karl Otto Meyer SSWs mandat i delstatsparlamentet. Han satte kompromisløst - og ofte provokerende - nordiske demokratiske principper i forgrunden og var en engageret modstander af gamle og nye nazister i det tyske samfund. Meyer tog konsekvent stilling til alle politiske spørgsmål og prægede på denne måde en nye selvforståelse hos SSW og mindretallet: som tyske statsborgere er de danske sydslesvigere medansvarlige for udviklingen i det samfund, de lever i.

I Karl Otto Meyers tid som mindretallets politiske førstemand oplevede SSW ved valgene en støt fremgang. For mindretallet opnåede han blandt andet, at det danske mindretals skoler i 1985 for første gang blev økonomisk ligestillet med de offentlige skoler. Samtidig var han en engageret ”advokat for Sydslesvig” og kunne bl.a. bevirke, at delstatsregeringen i 1980erne startede udviklingsprogrammer for Sydslesvig og andre struktursvage regioner.

Karl Otto Meyer blev kendt i hele Tyskland og derudover, da han ved valget i september 1987 blev „tungen på vægtskålen“ i Landdagen. Efter en håndfast politisk skandale omkring den konservative regeringschef Uwe Barschel og dennes pludselige død nægtede SSW-politikeren at vælge en ny CDU-ministerpræsident. Dermed sørgede Meyer for et politisk opbrud i Slesvig-Holsten, der resulterede i nyvalg og et regeringsskifte i 1988.

Karl Otto Meyer er siden 1949 gift med Marie Meyer. Parret har fem børn, ni børnebørn og en støt voksende flok af oldebørn.

Weitere Artikel

Rede · Christian Dirschauer · 21.02.2024 Pflegeeltern stärken und wertschätzen

„Pflegefamilien leisten einen unschätzbar wertvollen Beitrag für die Gesellschaft und verdienen deutlich mehr Anerkennung“

Weiterlesen

Rede · Christian Dirschauer · 21.02.2024 Die Kürzungen beim Versorgungssicherungsfonds sind kurzsichtig

„Die Landesregierung hat den Versorgungssicherungsfond trotz einer Reihe sehr interessanter Vorhaben noch nicht evaluiert. Der Versorgungssicherungsfonds fördert Projekte, die allesamt die Versorgung im ländlichen Raum verbessern wollen. Das ist ein Thema, das dem alternden Schleswig-Holstein quasi unter den Nägeln brennt. Es sollte darum vorrangig angegangen werden. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Der Fonds wird gekürzt.“

Weiterlesen

Rede · Christian Dirschauer · 21.02.2024 Wir brauchen ein viel höheres Maß an Wertschätzung für die Pflegeberufe

„Genauere Prognosen und Bedarfsermittlungen sind wichtig – aber dadurch allein werden wir das Fachkräfteproblem kaum lösen“

Weiterlesen