Rede · Lars Harms · 24.09.2016 Nachruf auf Karl Otto Meyer zum Landesparteitag des SSW

Rede des stellvertretenden Landesvorsitzenden des SSW, Rüdiger Schulze zum zum Tagesordnungspunkt 7

Mindeord om Karl Otto Meyer

In Gedenken an Karl Otto Meyer 

Es gilt das gesprochene Wort 

Kære delegerede, kære gæster, 

liebe Delegierte, liebe Gäste, 

hvert år til landsmødet mindes vi de døde SSW-medlemmer. Stedfortrædende for alle de afdøde medlemmer plejer vi at fremhæve et medlem. I år må vi desværre mindes SSWs tidligere landdagsmedlem, landsformand og chefredaktør Karl Otto Meyer. Karl Otto døde i februar. Han blev 87 år. 

Man kan ikke beskrive det danske mindretals politiske historie efter 1945 uden at komme ind på Karl Otto Meyer og hans fremragende virke. Han var i årtier SSWs og det danske mindretals ubestridte leder og ansigt udadtil. Både som landsformand 1960-1975, som landdagsmedlem 1971-1996 og som chefredaktør for Flensborg Avis 1964-1982 satte Karl Otto sit særlige præg og sine fingeraftryk på mindretallets og samfundets udvikling. Uden hans livslange indsats for ligestillingen ville mindretallene og mindretalspolitikken ikke stå så stærkt, som de gør i dag. Karl Otto skabte med sin politiske kamp forudsætningerne for, at SSW i dag bærer regeringsansvar i Slesvig-Holsten og er et vigtigt parti på vores hjemstavn.

Retlinjet, ærlig, jordnær, folkelig og fri for korruption og forfængelighed - sådan beskrev medierne vores ”Karl Otto” i forbindelse med hans klare ubøjelige og ubestikkelige holdning i Barschel-affæren. Det var i 1987. Karl Otto Meyer blev over nat et kendt navn i hele forbundsrepublikken, og SSW fremstod pludselig som et valgbart parti, ikke blot for mindretallet, men også for flertalsbefolkningen. Daværende bayriske ministerpræsident Franz Josef Strauss (CSU) gik endda så vidt, at advare imod, at en ”dansker” skulle bestemme, hvem der blev ministerpræsident i en tysk delstat.

Ligestilling af det danske mindretal, og her især dets skoler, var Karl Otto Meyers livslange politiske mærkesag, hvor han uden kompromis og med åben pande kæmpede for sagen. Utallige gange bragte Karl Otto Meyer dette emne på tale i landdagen og var glad for, at ministerpræsident Uwe Barschel i 1985 lovede, at de danske skoler fremover også skulle få 100% tilskud af landet. At denne ordning senere blev udvandet under Heide Simonis, og at Peter Harry Carstensen i 2010 endda ville skrue tilskuddet til de danske skoler ned til 85 %, var medvirkende til, at han i en overgang var af den opfattelse, at mindretallet stadigvæk ikke var accepteret fuldt ud af flertalsbefolkningen. Heldigvis nåede Karl Otto at opleve genindførelsen af de danske skolers ligestilling. I forbindelse med formuleringen af en ny delstatsforfatning lykkedes det Karl Otto Meyer i 1990 at få det danske mindretals og frisernes rettigheder forankret i den. Han opnåede dog ikke at få den økonomiske ligestilling af skolerne med i forfatningen. Derfor var vi meget glade for, at netop dette blev sikret ved den seneste forfatningsændring i 2014. 

Karl Otto Meyer, der große Däne mit deutschen Pass ist im Februar dieses Jahres gestorben. Wir im SSW werden Karl Ottos Andenken ehren und sein politisches Erbe weiterführen. Wir werden ihn nie vergessen. 

Vi i SSW vil aldrig glemme denne store og fremragende politiker og gode menneske, der har betydet så meget for partiet og mindretallene og for mange mennesker i grænselandet, i Danmark og i Slesvig-Holsten. Jeg vil bede jer rejse jer for et minuts stilhed for Karl Otto Meyer og alle afdøde SSW-medlemmer. 

(1 Minuts stilhed)

Vores tanker går til hele familien og alle pårørende. Æret være hans minde. 

Weitere Artikel

Rede · Lars Harms · 30.09.2022 Dispodeckel gegen die schwarzen Schafe der Kreditbranche

„Wo viele Menschen jeden Cent umdrehen müssen, um über die Runden zu kommen, dürfen die Banken die Notlage dieser Menschen nicht ausnutzen.“

Weiterlesen

Rede · Lars Harms · 30.09.2022 Afghanistan ist nicht vergessen

„Nichts ist besser geworden in Afghanistan.“

Weiterlesen

Rede · Lars Harms · 30.09.2022 Rede zu Protokoll gegeben Die Kommunen sind unter Druck

„Die Kommunen brauchen so viel Flexibilität wie möglich.“

Weiterlesen