Rede · Jette Waldinger-Thiering · 15.09.2018 Regnskabsberetning 2017/Rechenschaftsbericht 2017

Rüdiger Schulze, Stellv. SSW-Landesvorsitzender, Rede zu TOP 6

SSW Landesparteitag 2018

Es gilt das gesprochene Wort. 

Harrislee, den 15.09.2018

Kære venner,

Regnskabsresultatet for året 2017 balancerer med 695.633,00 € i indtægter og udgifter og udviser et underskud på 98.764,00 €, som blev taget fra kontoen ”valghenlæggelser” i henhold til beslutning fra tilskudsgiveren og partiets landsstyrelse.

SSWs regnskab for 2017 vurderes til trods for underskuddet som tilfredsstillende. Underskuddet blev mindre end budgetteret og skyldes primært udgifterne til landdagsvalget. SSWs regnskab er altid præget af, om der er valgår eller ikke. I 2017 havde landsforbundet udgifter på 195.443,- € til landdagsvalget, hvor partiet til trods for færre stemmer igen opnåede at få valgt 3 landdagsmedlemmer til Landdagen i Kiel. 

Tilskuddet fra den danske stat på 482.051,00 € udgør ca. 70 % af de samlede indtægter. Tilskuddet fra Danmark er fortsat afgørende for, at SSW kan fortsætte sin politiske indsats for det danske mindretal i Sydslesvig. 

Partiets udgifter er i 2017 på grund af valgudgifterne steget markant. De løbende udgifter er dog falde i 2017. Således faldt personaleudgifterne med 25.113,- € til i alt 365.185,- €. Årsagen er en ubesat stilling, som er genbesat i løbet af 2018. Også udgifterne til det almindelige politiske arbejde og administrationsudgifterne faldt i 2017 i begrænset omfang.  

SSWs landsforbund har ved udgangen af 2017 en samlet formue på 82.389 €. Disse er øremærket til gennemførelse af kommunalvalget i 2018. I 2018 budgetterer landsforbundet med 120.000,- € til kommunalvalget.

SSW har indgået en resultataftale med Sydslesvigudvalget for 2017. 29 ud af 31 resultatmål fra resultataftalen for 2017 mellem Sydslesvigudvalget og SSW blev opfyldt. 2 blev ikke opfyldt. Dermed har SSW overordnet set opfyldt resultataftalens krav for 2017. 

Det foreliggende regnskab indikerer, at SSW også fremover kan overholde budgetterne og vil være i stand til at finansiere sine valgkampe, som er afgørende for mindretalspartiets fremtidige politiske indsats. 

SSWs regnskab bliver revideret af vores to folkevalgte revisorer Annette Terkelsen og Carsten Petersen. Deres revisionsberetning er med i SSWs regnskab for 2017. Vi siger tak for deres revisionsindsats. Som i kan se har de godkendt regnskabet for 2017. Det samme har vores professionelle revisorer fra BDO. BDO henviser i sin regnskabsberetning endda, at ”partiet har anvendt de modtagne midler sparsommeligt og saglig korrekt. ”

Det ros tager vi gerne med. Men nu er SSWs pengekasse også ved at være tomt. Vi skal bruge de næste år til at spare op til de kommende valg i 2022 og 2023. 

Tak for ordet.

Weitere Artikel

Rede · Jette Waldinger-Thiering · 24.01.2020 Bei gesellschaftlichen Problemen soll es die Schule richten

„Die Schule ist weder eine Reparaturwerkstatt für alles, was in der Gesellschaft nicht so gut läuft, noch eine Besserungsanstalt. Und die Schülerinnen und Schüler sind auch keine leeren Gefäße, die man nach Belieben mit Inhalten füllen könnte; sondern angehende Bürgerinnen und Bürger unseres Landes.“ 

Weiterlesen

Rede · Jette Waldinger-Thiering · 23.01.2020 Wir müssen den Teufelskreis der Gewalt in Familien durchbrechen

Wir müssen immer wieder vermitteln, dass Gewalt kein akzeptables Kommunikationsmittel ist. Niemand muss in einer Beziehung Gewalt akzeptieren. Und es ist die Aufgabe und Verantwortung von Land, Kommunen und Kreisen, Strukturen zu schaffen und aufrecht zu halten, die den Weg aus gewaltvollen Beziehungen ermöglichen.

Weiterlesen

Rede · Jette Waldinger-Thiering · 23.01.2020 Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gelebte Gleichberechtigung

„Insgesamt stellt der Bericht eine positive Tendenz für die Repräsentanz von Frauen in allen Ämtern der jeweiligen Laufbahnen in den obersten Landesbehörden wie auch im unmittelbaren Landesdienst fest. Und dennoch merken wir auch hier wieder die gläserne Decke. Denn die Abteilungsleitungen der Landesbehörden bleiben eben männlich dominiert. Frauen bleiben in den oberen Entgelt- und Besoldungsgruppen unterrepräsentiert.

Weiterlesen