Pressemitteilung · 15.06.2000 Scandlines´ blokade af andre rederier i havnen i Puttgarden skader konkurrencen og beskæftigelsen

Anke Spoorendonk, landdagsmedlem for Sydslesvig Vælgerforening (SSV) – det danske mindretals parti i Slesvig-Holsten – og formand for SSV´s gruppe i delstatens parlament, havde igår et møde med Jørgen Egemarke m.fl., der er talsmand for en gruppe forhændværende tillidsmænd ved færgefarten Rødby-Puttgarden, på SSV´s kontor i landdagen i Kiel.

Baggrunden for samtalen var de aktuelle problemer i forbindelse med færgedriften på Rødby-Puttgarden linjen, der fortsat domineres af det halvstatslige dansk-tyske selskab Scandlines. Da Scandlines udover Rødby-Puttgarden også driver Gedser-Rostock forbindelsen samt ejer begge havne lyder kritikken, at selskabet udnytter sin monopolstilling til at påvirke trafikstrømmene over Østersøen.

Siden sommeren 1998 er Scandlines monopol på Gedser-Rostock overfarten brudt af det norsk ejede Easy Line. Konkurrencen har ført til en vækst i trafikstrømmene til glæde for begge rederier og dermed også for begge havne. Paralellt hermed søgte Easy Line om tilladelse til også at benytte Rødby havn. Scandlines ankede sagen. I december 1999 fastslog det danske havneklagenævn dog, at Easy Line opfyldte alle betingelser for at kunne sejle på Rødby havn. Tilladelsen til at benytte havnen i Puttgarden foreligger dog stadig ikke, idet Scandlines er gået til retten med afgørelsen fra det tyske konkurrencetilsyn, som i lighed med afgørelsen for Rødby havn havde givet Easy Line adgang til at bruge havnen i Puttgarden. Begrundelsen er at Scandlines monopolstilling er i modstrid med kravene til et frit marked. På grund af Scandlines´ anke kan der nu gå flere år før der kommer en afgørelse i sagen. Anke Spoorendonk udtaler efter samtalen:

„ Jeg er glad for at være blevet orienteret om problemstillingen, som jo både vedrører den danske og tyske side. I den forbindelse er det SSV´s styrke, at vi kan formidle kontakter og tale regionernes sag. Både Lolland og Femern er yderområder med en høj arbejdsløshed. SSV er af den opfattelse at tiden „inden broen kommer" skal bruget til en aktiv regionalpolitik – både hos os i Sydslesvig og i Østholsten. En liberaliseret færgedrift vil give mulighed for flere arbejdspladser på begge sider af grænsen. Det kan ikke være rigtigt, at et halv statslig selvskab som Scandlines blokerer for en sådan udvikling ved at bibeholde sin monopolstilling. SSV vil nu rette en forespørgsel til Slesvig-Holstens erhvervsminister for at få informationer om delstatens engagement og muligheder i sagen. Derudover vil vi orientere landdagsmedlemmer fra de andre partier og motivere dem til et fælles initiativ."

Weitere Artikel

Rede · Lars Harms · 22.03.2023 Planungssicherheit für die Wasserrettung

„Wasserrettung: Northern HeliCopter muss jetzt Planungssicherheit gegeben werden!“

Weiterlesen

Rede · Jette Waldinger-Thiering · 22.03.2023 Haushalt: Mit dem SSW bekommen Sie gute Bildung für alle

„Wir wollen gute Bildung für Alle und für alle Altersklassen. Wir wollen, dass wir uns gesellschaftlich besser mit unserer eigenen regionalen Geschichte auseinandersetzen. Wir wollen unsere Minderheiten besonders unterstützen und für ein gutes Zusammenleben hier vor Ort sorgen, genau so wie wir die Friedensarbeit in anderen Regionen stärken wollen.“

Weiterlesen

Rede · Sybilla Nitsch · 22.03.2023 Haushalt: Wir fordern das 49-Euro-Ticket kostenlos für FSJler und FÖJler

„Unsere prominentesten Haushaltsanträge in diesem Einzelplan: Das 49-Euro-Ticket kostenlos für FSJler und FÖJler, Investitionen in die Radinfrastruktur in den Ober- und Mittelzentren, eine Aufstockung des Standortmarketings, eine Anschubfinanzierung für eine landesweite Online-Praktikumsbörse und insgesamt mehr Geld für unsere landeseigenen Häfen.“

Weiterlesen