Pressemitteilung · 06.08.2021 SP og SSW vil sætte skub i det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig

På et pressemøde i dag i Flensborghus præsenterede de to mindretalspartier SP og SSW deres fælles politiske udspil for det grænseoverskridende samarbejde Sønderjylland-Schleswig som stærk vækstregion i Norden.

I pressemødet deltog fra Slesvigsk Partis side Stephan Kleinschmidt, spidskandidat i Sønderborg kommune, der sammen med SSWs landsformand Flemming Meyer, SSWs næstformand Sybilla Nitsch og SSWs spidskandidat til det tyske forbundsdagsvalg Stefan Seidler, fremlagde udspillets konkrete tiltag for det dansk-tyske samarbejde.

Formanden for SSW, Flemming Meyer, fremhævede netop den positive udvikling, som det dansk-tyske grænseland har opnået i løbet af de seneste årtier:
Vi er kommet fra et ’mod hinanden’ til et ’for hinanden’, hvilket også afspejler sig i det tætte samarbejde mindretalspartierne har. Det ville have været utænkeligt for bare 20 år siden. Corona-pandemien må ikke skrue tiden tilbage for grænselandet. Derfor er det vigtigt, at vi sætter skub i samarbejdet i regionen både på kultur- og erhvervsområdet. Det er netop det SSW og SP ønsker at bidrage til med vores fælles politiske udspil.

Begge partier kræver at hverdagen for grænselandsbeboerne normaliseres. Dette indebærer bl.a., at grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland, som vi kender den i dag, indstilles og den frie bevægelighed over grænsen sikres.

SPs spidskandidat Stephan Kleinschmidt udtaler:
Grænsekontrollen ved Danmarks grænser skal fortages som stikprøvekontroller og suppleres med teknologisk intelligente løsninger, der erstatter den stationære fysiske kontrol. Den nuværende grænsekontrol har en yderst skadelig signalværdi for grænselandet. Mange pendlere og grænselandsfamilier ønsker sig, at den fysiske kontrol indstilles.

For næstformanden i SSW, Sybilla Nitsch, er det især vigtigt at få de unge med:
Vi må sørge for at skabe de rigtige rammer, så de unge i Region Sønderjylland-Schleswig kan mødes og snakke sammen. Et ungeråd kunne være en mulighed. Men langt vigtigere er det, at de eksisterende dansk-tysk-frisiske kulturtilbud, der retter sig mod de unge i regionen, videreføres og udbygges inden for den dansk-tyske Kulturregion.

Stephan Kleinschmidt ser gerne, at der skabes bedre muligheder for at lære naboens sprog:
Konkret betyder det, at tyskundervisningen i de fire sønderjyske kommuner skal udvides. Det samme gælder for danskundervisningen syd for grænsen. Det er ikke kun borgerne, der nyder godt af gode sprogkundskaber i tysk og dansk, men også vores erhvervsliv.

SSWs spidskandidat til det tyske forbundsdagsvalg, Stefan Seidler, vil arbejde for, at de politiske grænselandsaktører bliver høringsberettiget, når der i Berlin og København besluttes nye love, der vedrører grænselandet:
Danmark og Tyskland skal være opmærksomme på nye loves konsekvenser for pendlere i grænselandet, der fx vedrører skat og social sikring.

Begge spidskandidater er enige om, at erhvervspotentialet i Regionen Sønderjylland-Schleswig langtfra er udtømt. De foreslår derfor følgende konkrete tiltag:

  • Fælles dansk-tysk erhvervsfremmeindsats. Vi har brug for at tiltrække nye erhverv og faglært arbejdskraft
  • Koncepter for lokal og regional erhvervsudvikling og bæredygtighed i grænselandet skal afstemmes bedre mellem landene
  • Cluster-politikken på grænseoverskridende erhvervsområder skal tilføres midler og lovgivningsmæssige barrierer skal fjernes. Det gælder områderne vedvarende energi, brint, fødevarer, turisme, oplevelsesøkonomien, det maritime erhverv, sundhed og logistik.
  • Sammenlignelige job skal hurtigere anerkendes i hhv. Danmark og Tyskland. Det kræver også, at der tilbydes flere grænseoverskridende dansk-tyske uddannelser.

Begge er ligeledes enige om, at den grænseoverskridende offentlige transport og infrastruktur skal udbygges. Sammen har Stephan Kleinschmidt og Stefan Seidler en vision om en fælles dansk-tysk grænsebanegård, som skal bidrage til at styrke Jyllandskorridoren:
Hvis lyntoget ikke bare skal drøne igennem vores region, har vi brug for en grænsebanegård med en god placering tæt på grænsen og E45. Vi vil derfor arbejde for enten en ny banegård ved Flensburg Weiche, eller at banegården i Padborg udvides og med stop i Tinglev.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Stephan Kleinschmidt, +45 27 90 02 17
Flemming Meyer, +49 15201843858
Sybilla Nitsch, +49 1731862714
Stefan Seidler, +49 15155949489
 

Weitere Artikel

Pressemitteilung · 16.05.2024 SSW trauert um Ilse Johanna Christiansen: Eine friesische Pionierin ist gestorben

Völlig überraschend verstarb gestern die Präsidentin des Friesenrates, Bredstedter Bürgervorsteherin und langjährige SSW-Politikerin Ilse Johanna Christiansen. Die ausgebildete Psychologin und Mutter zweier Kinder aus Bredstedt wurde erst im Januar 70 Jahre alt.

Weiterlesen
Jette Waldinger-Thiering (Foto: Lars Salomonsen)

Rede · Jette Waldinger-Thiering · 24.05.2024 Unsere Krankenhäuser brauchen schnell eine tragfähige Lösung

„Unsere Krankenhauslandschaft steht vor enormen Herausforderungen – und leider droht die Bundesreform die Situation eher noch zu verschärfen“

Weiterlesen
Jette Waldinger-Thiering (Foto: Lars Salomonsen)

Rede · Jette Waldinger-Thiering · 24.05.2024 Wohnraum muss bezahlbar bleiben!

„Vor allem da, wo der Wohnraum immer knapper und teurer wird, wie etwa auf den nordfriesischen Inseln, in den Urlaubsorten oder im Hamburger Umland, kann ein solches Instrument dazu beitragen, dass wieder mehr bezahlbarer Dauerwohnraum geschaffen wird. Gemeinnützig statt gewinnmaximierend. Denn wohnen müssen alle, nicht nur die Wohlhabenden!“

Weiterlesen