Pressemitteilung · 04.12.2003 SSV opnår ekstra tilskud til den danske skole i Læk

SSVs gruppe i det slesvig-holstenske delstatsparlament, Landdagen, har fået tilsagn om at regeringen vil se positiv på en ansøgning fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig om tilskud til renoveringen af den danske skole i Læk. I forbindelse med landdagens finansudvalgsmøde i dag gjorde regeringspartierne SPD og Grønne det tydeligt for SSVs gruppeformand Anke Spoorendonk, at der kan gives tilskud allerede i kommende år.

”Da landsregeringen har fastholdt, at driftstilskuddene til mindretallets organisationer ikke udsættes for nedskæringer, har vi fra SSV i vores forhandlinger satset på at få et højere byggetilskud til de danske skoler. Det var ikke muligt at finde ekstra penge i det normale budget - ud over de beløb, der allerede er afsat til skolerne i Husum og Bredsted. Men vi har fået et klart tilsagn om, at landsregeringen vil finde pengene til renoveringen af Læk Danske Skole i 2004 ved hjælp af forbundsregeringens investeringsprogram for heldagsskoler. I disse økonomisk trange tider er det et yderligere signal om, at man tager mindretallets tarv alvorligt,” siger Anke Spoorendonk efter mødet. SSV-politikeren adviserer at landsregeringen nu vil tage kontakt til Skoleforeningen for at se nærmere på detaljerne for projektet, der ialt er budgetteret til 550.000 Euro. Dermed skabes forudsætningen for at planerne om en ny dansk fællesskole i Læk kan føres ud i livet i det kommende år.

Anke Spoorendonk kan ligeledes glæde sig over, at finansudvalget er efterkommet SSVs ønske om højere tilskud til Nordfriisk Instituut i Bredstedt. Det frisiske institut får sit tilskud forhøjet med 4.000 € i 2004 og 5.000 € i 2005: ”Dermed bliver Nordfriisk Instituut ligestillet med landets videnskabelige institutter, der også får en kompensation for lønstingningerne. Vi håber at denne forhøjelse kan være med til at undgå at instituttet må afskedige medarbejdere i 2005 som vi frygtede.”

Den to-årige finanslov for 2004 og 2005 besluttes af Landdagen torsdag den 11. december 2003.

Weitere Artikel

Rede · Lars Harms · 22.03.2023 Planungssicherheit für die Wasserrettung

„Wasserrettung: Northern HeliCopter muss jetzt Planungssicherheit gegeben werden!“

Weiterlesen

Rede · Jette Waldinger-Thiering · 22.03.2023 Haushalt: Mit dem SSW bekommen Sie gute Bildung für alle

„Wir wollen gute Bildung für Alle und für alle Altersklassen. Wir wollen, dass wir uns gesellschaftlich besser mit unserer eigenen regionalen Geschichte auseinandersetzen. Wir wollen unsere Minderheiten besonders unterstützen und für ein gutes Zusammenleben hier vor Ort sorgen, genau so wie wir die Friedensarbeit in anderen Regionen stärken wollen.“

Weiterlesen

Rede · Sybilla Nitsch · 22.03.2023 Haushalt: Wir fordern das 49-Euro-Ticket kostenlos für FSJler und FÖJler

„Unsere prominentesten Haushaltsanträge in diesem Einzelplan: Das 49-Euro-Ticket kostenlos für FSJler und FÖJler, Investitionen in die Radinfrastruktur in den Ober- und Mittelzentren, eine Aufstockung des Standortmarketings, eine Anschubfinanzierung für eine landesweite Online-Praktikumsbörse und insgesamt mehr Geld für unsere landeseigenen Häfen.“

Weiterlesen