Pressemitteilung · 18.02.2017 SSW står for et rummeligt, liberalt samfund med plads til mangfoldighed

Lars Bethge stellt das SSW-Wahlprogramms zur Landtagswahl 2017 vor

Außerordentlicher 

SSW Landesparteitag 2017

Lars Bethge zu TOP 5 

Diskussion und Beschluss des

SSW-Wahlprogramms zur Landtagswahl 2017 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Rendsburg, den 18.02.2017

Kære venner!

Dette valgprogram er blevet til i en så bred proces som vist aldrig før.

Efter præsentationen på hovedudvalgmødet i efteråret er valgprogramkommissionens udkast blevet drøftet i alle amter. 

Alle SSWere og også alle mindretalsorganisationer har haft mulighed for at komme med indlæg og meningstilkendegivelser. Indtil slutningen af januar har det været muligt at komme med ændringsforslag - og det har rigtig mange gjort brug af - ikke kun amtsforbundene, men også distrikter, enkeltpersoner og SSW-U er kommet med ændringsforslag og tilføjelser. Landsstyrelsen har kigget på ændringerne og overtaget en lang række som den kan bakke op. De andre er enten tilgodeset på anden måde, trukket tilbage eller foreligger som ændringsforslag her i dag.

Og resultatet kære venner, vores fælles resultat, det kan virkelig lade sig se.

I fællesskab har vi skabt et program, der genspejler det, SSW står for i året 2017. For der er jo unægtelig sket meget, siden vi sidste gang besluttede et valgprogram.

Regeringsdeltagelsen har selvfølgelig ændret meget. Vi har i de sidste år kunnet omsætte så meget af vores målsætninger som aldrig før. SSW-politik, vores politik, er blevet regeringspolitik. Der bærer vores program selvfølgelig præg af. Disse succeser kan vi bygge op på.

Samtidig tager vi højde for de skiftende tider. Ligesom vores rammeprogram blandt andet er blevet tilpasset til den digitalisering, der i dag præger vores hverdag, har emnet også holdt stærkere indtog i valgprogrammet. Og ligesom sikkerhedsspørgsmål spiller en stor rolle i alles bevidsthed i dag, påvirker de også vores valgprogram.

Kære venner,

regeringsdeltagelsen og virkeligheden anno 2017 har påvirket vores valgkrav, men ikke de værdier vi står for.

SSW vil også fremover arbejde videre for mindretallenes ligestilling på alle områder. 

Ohne Wenn und Aber. Der går vi ikke på kompromis, kære venner!

SSW vil fortsat solidarisk kæmpe for dem, der har brug for vores hjælp.

Det gælder sociale tilbud, socialt boligbyggeri, arbejdsløse, integration, sundhedspleje, kriminalforsorgen, for bare at nævne nogle områder. På alle disse felter har vi gode ideer til, hvad der kan gøres endnu bedre til gavn for menneskene. Og dem vil vi omsætte efter den 7. maj. For dem der har brug for hjælp ved, at de kan stole på SSW. Og det skal de blive ved med, kære venner!

SSW fortsætter også sin store indsats for lige chancer til alle mennesker - især til de mindste i vores samfund. 

Efter at vi har fået skaffet mange nye pladser i vuggestuer og børnehaver og efter at vi har styrket skolerne med flere lærerstillinger end planlagt handler det nu om at styrke den pædagogiske kvalitet. Vi vil styrke de offentlige biblioteker. Og vi vil lige chancer til menneskene uafhængigt af, hvor de bor. I de kommende år handler det ikke mindst om landdistrikternes forsørgelse og udviklingsmuligheder. Vi som mindretal ved om nogen, hvad en retfærdig fordeling betyder. Den kæmper vi for, kære venner!

SSW tør tage fat på de store fremtidsudfordringer: som den demografiske forandring, regional erhvervsudvikling, digitaliseringen, internationaliseringen, sanering af infrastruktur, klimaforandring, brug af vedvarende energi regional erhvervsudvikling. Og vi er det modigste af alle partier, når vi tager fat i det hede emne kommunalreform. Vi springer ikke over der, hvor gærdet er lavest, kære venner!

Og SSW står for et rummeligt, liberalt samfund, der giver plads til mangfoldighed. 

Derfor vil vi selvfølgelig også videreføre de succes’er, som Anke Spoorendonk har opnået i kulturpolitikken, i retspolitikken og i Europapolitikken - og især selvfølgelig omkring samarbejdet med Danmark og det øvrige Norden. Vi kan være dødstolte af, hvad Anke har kunnet bevæge som vores minister, kære venner!

Hun og vores landdagsgruppe - Lars, Jette og Flemming - har lagt grundlaget for, at vi i dag kan bygge op på et solidt fundament. For det gør det valgprogram som ligger på bordet i dag. Og det næste lag bliver ligeså solidt. Det er der mange, der har bidraget til. Jeg vil især sige tak til landsstyrelsen for godt samarbejde, og især især til Martin. Han har ikke kun organiseret processen fremragende, men også kommet med vægtige bidrag. Ligesom Marlene, Jan og Bjørn som medlemmer af kommissionen, der med deres ekspertise og politiske tæft har ydet en stor indsats. 

Tak for samarbejdet allesammen! Og tak for ordet! Jeg glæder mig til debatten.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · Lars Harms · 11.07.2024 Ein bitterer Tag für die Minderheitensprachen

In einem Änderungsantrag zum neuen Hochschulgesetz (20/1526) hat sich der SSW für eine Sonderregelung bei der Besetzung von Professuren in Regional- und Minderheitensprachen eingesetzt. Dieser wurde heute im Bildungsausschuss abgelehnt. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende der SSW-Landtagsfraktion, Lars Harms:

Weiterlesen

Rede · Christian Dirschauer · 19.07.2024 Pädagogische Arbeit in unseren Kitas sichern

„Trotz Vorschaltgesetz bleiben Unsicherheiten und Herausforderungen“

Weiterlesen

Rede · Lars Harms · 19.07.2024 Verfassungsschutzbericht 2023: Die größte Gefahr geht vom Rechtsextremismus aus

„Auf Worte folgen Taten. Sprache ist wichtig. Es geht um Framing, um Deutungshoheit und Themensetzen sowie letztlich auch um Beeinflussung. Die Mitte der Gesellschaft wird zunehmend empfänglich für extremistische und demokratiefeindliche Positionen.“

Weiterlesen