Pressemitteilung · 12.03.1999 Toldfrit salg bør forlænges - Åbent brev til Folketinget

I et åbent brev har SSV-formand Gerda Eichhorn og formanden for SSV´s landdagsgruppe i Slesvig-Holsten, Anke Spoorendonk, bedt samtlige folketingets partier om at arbejde for at den danske regering tilslutter sig det nu foreliggende kompromis-forslag i sagen om en mulig forlængelse af det toldfri salg (duty-free-handel).

Dette kompromis-forslag, som efter presseforlydender støttes af 14 af de ialt 15 EU-lande, går ud på i en overgangsfase at pålægge moms på det toldfri salg men at fritage varerne før øvrige skatter. Da disse sær-skatter f.eks. på parfume, alkohol, slik m.m. udgør en rimelig stor del af salgsprisen ville det toldfri salg stadigvæk være attraktiv og mange skibsruter kunne evt. fortsætte deres drift.

„Vi forstår ikke at netop Danmark som eneste EU-land ikke kan tilslutte sig dette kompromis-forslag som kun skal gælde i 2 til 3 år. Afskaffelsen af det toldfri salg vil også ramme mange arbejdspladser i danske yderregioner. Sydslesvig Vælgerforening (SSV) opfordrer derfor de danske partier til at overbevise den danske regering om at tilslutte sig kompromis-forslaget ved den endelige afgørelse i slutningen af marts," siger Gerda Eichhorn og Anke Spoorendonk.

I brevet peger SSV-politikerne endvidere på at folketinget den 18. marts i en forespørgseldebat endnu engang skal drøfte ophævelsen af det toldfri salg. I denne forbindelse beder de om, at folketingets partier inddrager SSV´s regionale synspunkter i debatten. Blandt andet peges der på, at en afskaffelse af det toldfri salg fører til nedlæggelsen af mange skibsruter. I hele Slesvig-Holsten er derfor næsten 3000 arbejdspladser i fare. Derudover understreges den kulturelle og sociale betydning mange af disse udflugtsruter har for især ældre.

Weitere Artikel

Lars Harms am Meer

Pressemitteilung · Lars Harms · 06.11.2019 Anerkennung und Planungssicherheit für Kulturarbeit der dänischen Minderheit

Zur heutigen Unterzeichnung der Ziel- und Leistungsvereinbarungen für den kulturellen Dachverband der dänischen Minderheit, Sydslesvigsk Forening (SSF), erklärt der Vorsitzende des SSW im Landtag, Lars Harms:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Lars Harms · 04.11.2019 Koalition der gebrochenen Versprechen

Zur Halbzeitbilanz der Jamaika-Koalition erklärt der Vorsitzende des SSW im Landtag, Lars Harms:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Lars Harms · 28.10.2019 Jetzt müssen alle Demokraten zusammen stehen

Zur Landtagswahl in Thüringen erklärt der Vorsitzende des SSW im Landtag, Lars Harms:

Weiterlesen