Pressemitteilung · 02.11.2005 Første møde mellem mindretalspartierne SP og SSW

Fredag den 4. november er en historisk dag for de to mindretalspartier SSW og Slesvigsk Parti (SP), der repræsenterer det tyske mindretal i Sønderjylland. De to partier mødes for første gang for at drøfte en række forhold, der vedrører grænseregionen.

Hinrich Jürgensen, amtsrådsmedlem for Slesvigsk Parti og medlem Regionsrådet Sønderjylland-Schleswig forklarer: "Selvfølgeligt har vi løbende og tæt kontakt til det danske mindretal, men det er første gang, at de to mindretalspartier sætter sig sammen for at drøfte en række spørgsmål af fælles interesse."

SSW-formand Flemming Meyer understreger de to partiers fælles interesse for regionens udvikling: "Begge partier arbejder til dagligt med økonomiske, sociale og kulturelle spørgsmål med betydning for hele den dansk-tyske grænseregion. Derfor er det på høje tid, at vi i fællesskab drøfter regionalpolitiske spørgsmål."

På dagsordenen står bl.a. strukturreformerne nord og syd for grænsen, fremtiden for Region Sønderjylland-Schleswig og det grænseoverskridende arbejdsmarked. Endvidere skal mødet bruges til at drøfte en fælles konference, der er planlagt til gennemførelse i 2006.

Fra SSWs side deltager nyvalgte partiformand Flemming Meyer, formanden for landdagsgruppen Anke Spoorendonk, næstformand Heinz-Günter Hergesell, landsstyrelsesmedlem Silke Hinrichsen og landsekretær Dieter Lenz. Fra Slesvigsk Parti deltager udover Hinrich Jürgensen også hovedbestyrelsesmedlemmerne Uwe Jessen (Haderslev) og Stephan Kleinschmidt (Sønderborg), Carsten Dinsen Andersen (Tønder) og partisekretær Gösta Toft.

Weitere Artikel

Pressemitteilung · Christian Dirschauer · 19.09.2022 Mehr Teilhabe ermöglichen!

Zum aktuellen Plenarantrag des SSW auf Anhebung des Landesblindengeldes und Einführung eines Gehörlosengeldes in Schleswig-Holstein (Drucksache 20/254) erklärt der sozialpolitische Sprecher des SSW, Christian Dirschauer:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Christian Dirschauer · 07.09.2022 Pflegende Angehörige müssen endlich in den Fokus pflegepolitischer Entscheidungen

Anlässlich des morgigen Tags der pflegenden Angehörigen erklärt der gesundheitspolitische Sprecher des SSW, Christian Dirschauer:

Weiterlesen

Pressemitteilung · Lars Harms · 06.09.2022 Die Landesregierung setzt die falschen Prioritäten

Zum Energiegipfel der Landesregierung erklärt der Vorsitzende der SSW-Landtagsfraktion, Lars Harms:

Weiterlesen